mag. Zoran Hajtnik

mag. Zoran Hajtnik

Odvetnik


deluje v ekipi, ki tvori jedro pisarne, že od leta 1993. Razen pripravništva na Višjem sodišču v Ljubljani je preko kandidature v predhodnicah te pisarne leta 1997 postal samostojni odvetnik. Izkušnje je nabiral na področju učinkovitega reševanja pravnih sporov. Deluje zlasti na področju gospodarskega, delovnega in premoženjskega prava. Po uspešnem zagovoru magistrske naloge v okviru znanstvenega podiplomskega študija se znatno posveča tudi upravljanju in razreševanju konfliktov, kar prakticira tudi kot mediator pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in Višjem sodišču v Ljubljani v sodišču pridruženih postopkih mediacije. Je habilitirani visokošolski učitelj na področju poučevanja konfliktov, redno tudi predava kot gostujoči predavatelj in izvaja samostojna izobrazevanja s področja upravljanja in razreševanja konfliktov. Je redni trener mediatorjev.