Področja dela

Področja dela

Odvetniška pisarna Hajtnik Potrpin pokriva širok spekter pravnih področij


• gospodarsko, korporacijsko, statusno in pravo vrednostnih papirjev, kamor sodi tudi insolvenčno
pravo in pravo varstva konkurence;

• izvršilno pravo;

• premoženjsko v najširšem smislu – od sosedskih odnosov, pogodbenih in obogatitvenih razmerij,
do licenčnega, zavarovalnega in potrošniškega prava;

• avtorsko pravo in pravo intelektualne lastnine;

• odškodninsko pravo;

• svetujemo pri vprašanjih s področja javnega sektorja, javnih zavodov in javnega naročanja;

• zastopamo še nezaključene denacionalizacijske postopke in razmerja, ki izvirajo iz njih;

• kazensko pravo;

• pravo o prekrških;

• delovno pravo (tako individualno kot kolektivno), sindikalno pravo, participativno pravo in notranji
splošni akti;

• društva in zadruge;

• komunikacijsko in medijsko pravo;

• nepremičninsko in pogodbeno pravo;

• družinska razmerja;

• nepravdni postopki (solastninska in mejna vprašanja, nujne pote in drugo)

• upravljanje in razreševanje sporov z alternativnim reševanjem sporov.