Pogoji sodelovanja

Pogoji sodelovanja

Komuniciranje z odvetniško družbo

Iz organizacijskih razlogov, da lahko strankam zagotovimo ažurno in kvalitetno storitev od strank pričakujemo, da poteka vsa komunikacija preko tajništva, zlasti pa:

usklajevanje sestankov in drugih terminov in vročanje različnih pisanj (sodnih, upravnih, prekrškovnih in drugo), da zagotovimo spoštovanje zakonskih rokov za pravočasne odzive (npr. pritožbe, odgovore na tožbo in podobno)

Odvetniška pisarna je dosegljiva na telefone, navedene v kontakih od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure in v petek od 8.00 do 13.00 ure ali po elektronski pošti na naslove tajništva.

Stranke so v primeru, da se v primernem roku na elektronsko pošto ne odzovemo, dolžne preveriti, ali smo elektronsko pošto v resnici prejeli, saj oddaja pošte še ne pomeni, da nas je pošta dejansko tudi dosegla (ker občasno že strežnik pošto izloči kot nezaželeno).

Vsi podatki, ki so posredovani naši pisarni, so zaupni, kar ne velja samo za odvetnike, ampak za vse zaposlene v odvetniški družbi. Zato od strank pričakujemo, da tudi sprejemno pisarno odkrito seznanijo s svojimi pravnimi vprašanji in skrbmi, da lahko od začetka zadevo dodelimo strokovnjaku, ki se s tem področjem ukvarja in lahko stranki zagotovi največjo mero strokovnosti in izkušenj. Vsako zadevo bomo po prejemu pregledali in ugotovili v katero pravno področje sodi primer, zaradi katerega stranka potrebuje odvetniško pomoč. Le-ta bo v predhodno dogovorjenem terminu s stranko opravil tudi pogovor in odgovoril na morebitna vprašanja ter ponudil možne rešitve. Odvetniška družba sama odloča o tem, kateri strokovnjak bo vodil delo na zadevi in kdo iz odvetniške družbe bo pristopal na posamezno obravnavo ali drugo procesno dejanje.

V primeru, ko ima stranka dogovorjen termin in ga ne prekliče vsaj en dan vnaprej, se stranki obračunava konferenca od dogovorjene ure dalje. Stranke prosimo, da ne zamujajo, da bodo lahko tudi naslednje stranke svoje konzultacije opravile ob dogovorjeni uri.


Več o pogojih sodelovanja in odvetniških tarifah :