Rudi Potrpin

Rudi Potrpin

Odvetnik


je diplomiral leta 2007 in že od leta 2008 deluje v pisarni predvsem na področju gospodarskega, davčnega, stvarnega ter premoženjskega prava. Iz davčnega prava zaključuje znanstveni magisterij na Pravni fakulteti v Mariboru. Od leta 2012 je odvetnik.